जिल्हा पदाधिकारी यादी

विभागीय प्रतिनिधी – नवलकिशोर जयस्वाल (संपर्क क्र. 9822727183)

विभागीय प्रतिनिधी – राजू नागुलवार (संपर्क क्र. 9422147409)

विभागीय प्रतिनिधी – डॉ ज्ञानेश्वर धायगुडे (संपर्क क्र. 9763278159)

विभागीय प्रतिनिधी – सुभाष तन्वर (संपर्क क्र. 9699086864)

विभागीय प्रतिनिधी – अंबादास कुडक्याल (संपर्क क्र. 9370211578)

विभागीय प्रतिनिधी – सुभाष ठाकरे (संपर्क क्र. 9970232102)

धन्यवाद